Açık Bankacılık Nedir?

21. yüzyılda, dünyamızındijitalleşme sürecinin ve teknolojinin çok büyük bir hızla ilerleme kaydettiğini biliyoruz. Sektörlerde; budijitalleşme karşısında kayıtsız kalmamış, kendilerini geliştirmeye ve müşteriihtiyaçlarına yeni çözümler aramaya başlayarak evrim geçirmişlerdir. Elbette teknoloji dünyasındaki bu gelişmeler finans dünyasını da etkilemiş; finans şirketlerikullanıcı deneyimini kolay, hızlı ve güvenli hale getirmek adına çözümleraramıştır. Bankacılık faaliyetleri artık dijitalleşmiş, ürün ve hizmetleri dijital ortama uygun hale getirilmiştir.

Açık Bankacılık Nedir?

Mobil bankacılık ve internet bankacılığı, bankacılık sektörü için dijitalleşmenin ilk adımları olarak sayılabilir. Bu dijitalleşme süreci açık bankacılık sayesinde ileri bir boyuta taşınmakta, müşterilere bütünleşik bir hizmet verme amacıyla gelişimine devam etmektedir.

Açık bankacılık (OpenBanking); bankaların uygulama planlama ara yüzlerini (API), belirli kurallar çerçevesinde üçüncü taraf hizmet sağlayıcılar (Fintech Şirketler) ve bankalar ile paylaşmasıdır. Paylaşılan bu API’lar sayesinde, yaratıcı iş modelleri gerçekleştirilerek son kullanıcının yaşamış olduğu finansal deneyimi en üst seviyeye çıkarmak hedeflenmektedir. Ayrıca bu ortamda fayda sağlayan yalnızca kullanıcı deneyimi en üst düzeye çıkmış müşteriler değil, yeni ve çağdaş iş modelleri ile daha kapsamlı hizmet sağlayabilen finans kuruluşlarıdır.

Açık bankacılık sayesindebankalar API paylaşımlarıyla birbirleriyle olan entegrasyonları arttırmıştır.Ayrıca bankalar ile fintech şirketler arasında da yeni iş modelleri oluşmuştur.Müşterilerin ihtiyaçlarına daha hızlı ve yenilikçi yapılarıyla fintechşirketler cevap olmuş, süreçleri hızlandırarak bilgiye ve teknolojiye ulaşımıkolaylaştırmışlardır.

Geleneksel Bankacılık ve Açık Bankacılık Arasındaki Fark Nedir?

Geleneksel bankacılık sisteminde müşteriler ve banka arasında doğrudan bir ilişki vardır. Müşteri beklenti ve isteklerini banka ile gerçekleştirmekte, kendisine tek taraflı olarak sunulan dar yelpazedeki ürün ve yenilikleri banka aracılığıyla edinmektedir. Açık bankacılıkta ise; banka – banka arasında, banka – fintech arasında, banka – müşteri arasında ve müşteri – fintech arasında bir ilişki vardır. Böylece farklı iş modelleri ortaya çıkmaktadır. Farklı iş modellerinin ortaya çıkmasıyla beraber son kullanıcının hizmet alabileceği kurum sayısı artmaktadır. Bu beraberinde son kullanıcının ihtiyacı olan hizmeti çok daha hızlı, kaliteli ve opsiyonlu şekilde alabilmesini ortaya çıkartır.

Açık Bankacılığın Faydaları

Açık bankacılık, iki veya daha fazla tarafın uygulama planlama ara yüzlerini (API) birbirleriyle paylaşması olarak basite indirgenebilir. Bu API paylaşımları banka ve fintech şirketlerine fayda sağladığı kadar son kullanıcıya yani müşterilere de çeşitli faydalar sağlamaktadır.

Kullanıcılar gizlilik ve güvenlik açısından çok daha profesyonel bir hizmet almış olurlar. Açık bankacılık beraberinde bir rekabet ortamını da getirir bu sayede, son kullanıcıyı kolaylık ve yeniliklerle dolu bir dünya beklemektedir. “Her şeyi yalnız ben bilirim” düşüncesi yerini yeni iş ortaklıklarını bırakmış, ayrıca banka – banka veya banka – fintech arasında yapılan iş birlikleri sayesinde sonkullanıcı yeni teknolojiye hem çok hızlı hem de çok yenilikçi bir şekilde ulaşabilmektedir.

Fintech şirketler efor ve zamanlarını; müşterilerin kullanıcı deneyimlerini en üst seviyeye çıkartmayı sağlayacak ürünler üzerine harcamakta, kullanıcı deneyimlerini en üst düzeye çıkarabilmek için tasarımsal boyutta da inovatif bir duruş ortaya koymaktadır. Bu durum bankaları da rekabet ortamı içerisinde ilgili konularda kendinigeliştirmeye mecbur bırakmıştır.

Yukarıdaki bilgiler ışığında oluşan rekabet ortamı, şüphesiz son kullanıcı açısından yeni ürünlerin ortaya çıkmasındaki hızı olumlu yönde etkileyecektir. Son kullanıcının zaman ve efordan tasarruf edebilmesi adına istediği bilgilere çok daha çabuk ulaşabileceği ürünler geliştirilip kullanıcı onayına sunulacaktır.  

Açık Bankacılık Örnekleri

Sizlerin de bildiği üzere bir kurum veya kişinin bankalar üzerinde çeşitli hesapları vardır. On tane bankada yüz tane hesabınız dahi olsa bu hesapları kontrol etmek için panellere ayrı ayrı girilmekte, her hesap için ayrıca efor sarf etmek gerekmektedir. Açık bankacılık paylaştığı API’lar sayesinde fintech şirketlerin bu soruna çözüm üretmesine aracılık etmektedir.

Tekhesap banka hesap hareketleri entegrasyonu sayesinde tüm banka hesap hareketlerinizi tek ekrandan görüntüleyip raporlama imkanını sizlere sunuyor. Ayrıca Tekhesap, farklı banka hesaplarınızı tek bir platformda raporlar, gelen ödemeleri muhasebe/ERP sistemlerine otomatik olarak işler. Böylelikle operasyonel yükünüzü azaltır ve nakit akışınızı kolayca yönetebilirsiniz.

Ayrıca IOS ve Android uygulamalarımız ile firmanızın tüm nakit akışını cep telefonunuz veya tabletinizden kolayca takip edebilirsiniz.