İşletmeler İçin Hesap Hareketleri Entegrasyonu Neden Gerekli?

Dünya çok hızlı değişiyor. Binlerce işçi çalıştıran devasa konvansiyonel üreticiler, pandemi sonrası yeni düzene ayak uydurmaya çalışıyor. Birçoğunun B planının olmadığı ise aşikar. Büyük oyuncuların dahi sallandığı bu kaos ortamında küçük ve orta ölçekli işletmelerin zarar görmesi kaçınılmaz. Devlet destekleri, banka kredileri vs. geçici çözümlerle nefes almaya çalışan işletmeler için asıl sorun bu durumun bu boyutta ilk kez tecrübe ediliyor olması. Daha önce siyasi, ekonomik, diplomatik, askeri nedenlerle farklı sektörler farklı krizler ile karşı karşıya kalmış idi. Ancak tüm bu krizlerde, kriz sonrası dönemin nasıl olacağı bir şekilde öngörülebiliyor, uğranılacak zararlara karşı çözümler geliştirilebiliyordu.  Şimdi ise belirsizlik ortamı hakim. Belirsizlik ise ister makro düzeyde ister mikro düzeyde olsun, ekonomik istikrarın en büyük düşmanı. Peki hükümetlerin, uluslararası şirketlerin dahi zorlandığı bu ortamda işletmeler ayakta kalmak için nasıl tedbirler almalı?

Kriz dönemlerinde alınması gereken ilk tedbirler doğal olarak tasarruf tedbirleridir. İşletme sermayesi doğru alanlara kanalize edilmelidir. Böylesi dönemlerde reklam ve pazarlama giderleri veya yeni bir makine yatırımı ertelenebilirken, iş modelinin daha verimli ve düşük maliyetli hale getirildiği teknolojik yatırımlara öncelik verilmelidir.  Bu noktada işletme içinde ve departman bazında, hem insan kaynağı hem de operasyonel maliyetler iyi analiz edilmelidir. Özellikle finans departmanlarının yaşadığı yoğunluk ve bu yoğunluk neticesinde zaman zaman finans yöneticilerinin resmin tamamını görme yetisini kaybetmesi, stratejik anlarda doğru kararlar almalarına engel olmaktadır.  Kriz dönemlerinde finans departmanlarının sorumluluğu daha da artmaktadır. Bu nedenle operasyonel yükleri en aza indirilmelidir.

İster farklı sektörlerde faaliyet gösteren ve birden fazla şirketi olan gruplar, ister sektörel gerekçeler nedeniyle hemen hemen tüm bankalarda hesap bulundurmak zorunda olan küçük-orta ölçekli işletmeler olsun,  banka hareketlerinin takibi ve muhasebe programlarına aktarılması çok ciddi zaman ve iş gücü kaybına neden olur. Payfull Banka Hesap Hareketleri Entegrasyonu, farklı banka hesaplarını tek bir platformda raporlar, gelen ödemeleri muhasebe/ERP sistemlerine otomatik olarak işler. Böylelikle operasyonel yükü azaltır ve nakit akışının kolayca yönetilmesini sağlar. Ayrıca gelen ödemenin kimden geldiğini tespit eder, ilgili fatura veya cari ile otomatik eşleştirir. Farklı bankalardaki vadeli, vadesiz, DBS ve POS hesapları tek bir panelden yönetilirken, bir veya daha fazla banka hesabı kolayca entegre edilebilir, hareketler gerçek zamanlı olarak izlenebilir.