Hata Kodları ve Anlamları

Eğer Bir istek işlemine dönen cevap içerisinde ErrorMSG, ErrorCode parametreleri bulunuyorsa bu sayfadan hataların anlamlarını öğrenebilirsiniz.

Genellikle iki tip hata bilgisi geri dönmektedir:- API Hata Kodları ve Anlamları- Banka Hata Kodları ve AnlamlarıIyzico, BKM express, PayU, Hepsipay, Moka gibi ödeme kuruluşlarına ait sanal poslarını kullanıyorsanız hata kodları ve anlamları için ilgili kuruluşun dökümanlarını inveleyebilirsiniz.

API Hataları
Hata Kodu/th>
Açıklama
00
Başarılı Ödeme
01
Eksik Argüman
02
Yanlış dil seçeneği, dil seçeneği [tr] ya da [en] olmalı.
03
Yanlış müşteri adı
04
Wrong Hash
05
Yanlış ödeme tipi
06
Yanlış ödeme toplamı
07
Yanlış ödeme ücreti
08
Yanlış CC Numarası
09
Yanlış CC CVC
10
Yanlış CC EXP Ay
11
Yanlış CC EXP Yıl
12
Yanlış EXP Tarih
13
Yanlış Taksit Sayısı
14
Banka id taksit ile zorunludur.
15
Yanlış Banka Id
16
Banka bu ödeme taksidini desteklemiyor.
17
Varsayılan banka hesap ayarlarında bulunamadı.
20
Yanlış set parametre başlığı
21
Bazı parametreler doğru değil. Lütfen tekrar deneyin
22
Ödeme Başarısız
23
Eksik ya da yanlış ağ geçidi
24
Yanlış ödeme ID
25
Ödeme bu işlem için kabul edilemez.
26
3D Secure bu bankaya desteklemiyor
27
Mobil uygulama daha önce kaydedilmiş.
28
Yanlış email formatı
29
Yanlış TC formatı
30
Bu kullanıcı adı daha önce kayıt edilmiş.
31
Geçersiz set işlemi
32
Kullanıcı veri değiştirme sorunu
33
Yanlış telefon formatı
34
Bu kart bulunamadı
35
Kart işlemi sorunu
36
Geçersiz Tarih Formatı
37
Geçersiz parametre değeri
38
Geçersiz email formatı
39
Geçersiz Kampanya
40
Geçersiz Parametre Formatı
41
BKM Express aktif Değıl
42
Kullanılan email adresi, bu mail ile API üzerinden işlem yapamazsınız.
43
Compay aktif değil.
-
-
100
Doğrulanmamış IP
101
Yanlış müşteri IP Formatı
102
Taksitler bu müşteri için desteklenmiyor
103
Mobil uygulamaya kayıtlı değil
999
Sistem Hatası
Ödeme Sistemi Hataları
Error Code
Description
ERR30001
Bu işlem Threat Metrix (TMX) tarafından reddedilmiştir. İlgili detaylar için lütfen işlem loglarını ve TMX portal kayıtlarını inceleyiniz.
ERR30002
3D işlemi başarılı şekilde sonlanmadı.
ERR30003
Bu istek işlem kuralları tarafından reddedilmiştir.
ERR30004
Bu istek fraud (sahtecilik) kuralları tarafından reddedilmiştir.
ERR10010
İstekte zorunlu parametrelerden biri bulunamadı
ERR10011
Aynı parametre bir defadan fazla olarak gönderilmiş
ERR10012
Maksimum büyüklük değeri aşıldı
ERR10013
Geçersiz veri tipi
ERR10014
Geçersiz güvenlik algoritması
ERR10015
Geçersiz üye iş yeri bilgisi
ERR10017
Geçersiz para birimi
ERR10018
Geçersiz dil seçimi
ERR10019
Genel hata
ERR10020
Geçersiz kullanıcı bilgileri
ERR10021
Boş parametre belirtilmiş, tüm parametreleri kontrol edin
ERR10022
Sipariş edilen ürünlerin toplam tutarı geröek tutarla örtüşmüyor
ERR10023
Ödeme tutarı hesaplanan tutarla örtüşmüyor
ERR10024
Geçersiz vergi tutarı belirtilmiş
ERR10025
Belirtilen durumda vergi tutarı sıfır olmalıdır
ERR10026
Geçersiz entegrasyon modeli belirtilmiş
ERR10027
Geçersiz kart bilgisi (TOKEN) belirtilmiş
ERR10028
Belirtilen ödeme sistemi (sanal POS) bulunamadı
ERR10029
Belirtilen ödeme tipi (kampanya) bulunamadı
ERR10030
Belirtilen işlem bulunamadı
ERR10031
Bu işlem iade edilemez
ERR10032
Geçersiz iade tutarı belirtilmiş ya da bu işlem daha önce iade edilmiş
ERR10033
Bu işlem iptal edilemez
ERR10034
Belirtilen ödeme bulunamadı
ERR10035
Bu işlem için ön otorizasyon kaydı bulunmamaktadır
ERR10036
Geçersiz son otorizasyon (POSTAUTH) tutarı belirtilmiş
ERR10037
Belirtilen Kart Sahibi (Müşteri) kayıtlı değil
ERR10038
İlgili ödeme onay beklemektedir
ERR10039
Geçersiz ödeme durumu belirtilmiş
ERR10040
Geçersiz alt işlem (SUBACTION) belirtilmiş
ERR10041
Belirtilen kart daha önce eklenmiş
ERR10042
Kart daha önceden silinmiş
ERR10043
Geçersiz zaman aralığı belirtilmiş
ERR10044
Geçersiz tarih formatı belirtilmiş
ERR10045
Belirtilen kart numarası geçersizdir
ERR10046
Belirtilen kredi kartı geçerlilik tarihi geçersizdir
ERR10047
Kullanıcının API servislerini kullanma yetkisi bulunmamaktadır

ERR10048
Başarılı Bir İşlem zaten bu üye iş yeri sipariş numarası ile var
ERR10049
Geçersiz üye iş yeri grup numarası
ERR10050
Geçersiz HASH değeri
ERR10051
Herhangi bir ödeme sistemi (sanal pos) tanımı yok. Lütfen, kontrol ediniz.
ERR10052
Desteklenmeyen para birimi:
ERR10053
Kullanıcının bu üye iş yeri üzerinde işlem yapma yetkisi yok
ERR10054
Ödeme geçerlilik süresi maksimum limitin üstündedir.
ERR10055
Ödeme geçerlilik süresi minimum limitin altındadır.
ERR10056
Geçersiz API isteği belirtilmiş

ERR10057
Kart BIN bilgisi geçersiz
ERR10058
Kart daha önce etkinleştirilmiş
ERR10059
Kart daha önce kullanım dışı bırakılmış
ERR10060
Geçersiz IP Adresi
ERR10062
Belirtilen kart henüz aktive edilmemiştir.

ERR10063
Bu işlem sadece LetsBodrum kart ile yapılabilir.
ERR10064
Lütfen LetsBodrum kart veya Türkiye İş Bankası kredi kartı kullanınız.
ERR10065
Belirtilen kart numarası daha önceden tanımlanmış.
ERR10066
Belirtilen zaman bilgisi geçersiz ya da tutarsızdır
ERR10067
Belirtilen period değeri çok yüksek
ERR10068
Geçersiz tekrar düzeni parametresi
ERR10069
Zamanlayıcı (Quartz) hatası oluştu
ERR10070
Başlangı tarihi gelecekteki bir tarih olmalıdır
ERR10071
Geçersiz tekrarlı ödeme durum parametresi belirtilmiş
ERR10072
Tekrarlı ödeme planı zaten etkin durumda
ERR10073
Tekrarlı ödeme planı zaten kullanım dışı
ERR10074
Tekrarlı ödeme planının zaten süresi geçmiş
ERR10075
Üye iş yeri görsel (logo) bilgisi hatalı
ERR10076
Geçersiz tekrarlı ödeme durum parametresi
ERR10077
Geçersiz şablon
ERR10078
İşlem kilitlidir
ERR10080
Lütfen, Üye İş Yeri Sipariş numarasını veya Ödeme Oturumu(Token) veriniz
ERR10081
Geçersiz işlem durumu
ERR10082
API kullanıcısının bu işlem için yetkisi yoktur.
ERR10083
Geçersiz Statü
ERR10084
Faiz veya indirim oranı sıfır değeri olmalıdır
ERR10085
Geçerli bitiş tarihi ,geçerli başlangıç  tarihten daha büyük olamaz
ERR10086
Geçerli bitiş tarihi şimdiki tarihten daha büyük olmalıdır
ERR10087
Taksit sayı numarası zaten bu ödeme sistemi ile bir ödeme tipi var
ERR10088
Taksit 1-12 olmalıdır
ERR10090
İşlem Başarısız
ERR10091
Ödeme sistemi devre dışı bırakıldığı için işlem gerçekleştiremiyor. Lütfen Üye İş Yeri Süper Yöneticisiyle iletişime geçiniz
ERR10092
Geçersiz Offset Değeri
ERR10093
Geçersiz Limit
ERR10094
Tanımlı bir kart bulunamadı.
ERR10095
Kayıtlı bulunan tekrarlayan ödeme planlarından dolayı kart silinemez.
ERR10096
Geçersiz oturum (session) bilgisi.
ERR10092
Geçersiz Offset Değeri
ERR10097
Sonlandırılmış oturum (session) bilgisi.
ERR10098
Bu oturum anahtarının yapılmak istenen işleme yetkisi yoktur.
ERR10099
Bu işlem başka bir üye iş yerine ait.
ERR10100
Bu ödeme için birden fazla başarılı işlem vardır, lütfen PGTRANID parametresini kullanınız.
ERR10101
Lütfen POST istegini method body içerisinde gönderiniz. Query String içerisinde gönderilen parametreler güvenli değildir.
ERR10102
Geçersiz BIN değeri
ERR10103
İşlem isteği Inact RT servisi tarafından raporlanan fraud olasılığı nedeniyle reddedilmiştir.
ERR10104
Geçersiz kart bilgisi
ERR10106
Bu ödeme zaten yapılmıştır, verilen Üye İş Yeri Sipariş Numarası ile yeni ödeme oturumu oluşturulamaz.
ERR10107
Kullanilan ödeme sistemi kampanya kodunu desteklememektedir.
ERR10108
Puan kullanimi ödeme sistemi tarafindan desteklenmemektedir
ERR10109
This merchantpaymentId is used before and its session expired please use different merchantPaymentId
ERR10110
İstek ile mevcut sipariş numarasına ait oturumun tutar,kur,oturum tipi, url  değeri ya da yapılmak istenen işlem değerlerinden biri uyuşmamaktadır
ERR10111
Puan sorgusu bu ödeme sistemi tarafından desteklenmemektedir
ERR10112
Puan json formatı geçersiz
ERR10114
Tekrarlı ödeme plan statüsü COMPLETED değiştirilemez
ERR10115
Tekrar sayısı 1 ile 99 arasında olmalıdır
ERR10116
Tekrarlı ödeme plan kodu mevcuttur
ERR10117
Ön otorizasyon yapan cüzdan oturumları sipariş numarası barındırmamalıdır
ERR10119
Ödeme sistemi puan parametresi hatalı, işlemin gönderileceği ödeme sisteminde gönderilen puan parametresi tanımlı değildir.
ERR10120
Puan değeri boş olamaz
ERR10121
Parçalı puan kullanımı bu ödeme sistemi tarafından desteklenmemektedir
ERR10122
Tekrar sıklığı için verilen sayıya Gün için D, ay için M, yıl için Y eklemelisiniz; örn: 7 günde bir için 7D, ayda bir için 1M, yılda bir için 1Y gibi.
ERR10123
Aranan BKM İşlemi bulunamadı
ERR10124
Belirtilen tokena ait işlem bulundu.
ERR10125
İstenen işlem güncellenemez.
ERR10126
Payment System Type or EFT code is required if bin is not given
ERR10127
Geçersiz extra parametre değeri belirtilmiş
ERR10128
Tekrarlayan ödeme planı bir veya daha fazla işlenmiş işlem vardır bundan dolayı silinemez.
ERR10129
Ödeme Sistemi Güncelleme Edilemedi
ERR10130
Ödeme sistemi için verilen isim kullanımdadır
ERR10131
Ödeme sistem tipi mevcuttur
ERR10132
Bağlantı Hatası / Hatalı Veriler
ERR10133
Bu öğe kullanım dışı bırakılmıştır. Kullanım dışı bırakılmış öğeler güncellenemez.
ERR10134
Ödeme sistemi kullanım dışı olduğundan varsayılan olarak kabul edilemez. Lütfen önce etkinleştiriniz.
ERR10135
Varsayılan olarak işaretlenmiş bir ödeme sistemini kullanım dışı bırakamazsınız. Lütfen önce başka bir ödeme sistemini varsayılan olarak işaretleyiniz.
ERR10136
Invalid Request parameter
ERR10137
ÖDENMİŞ veya İPTAL EDİLMİŞ ödeme.
ERR10138
Müşteri bulunamadı
ERR10139
Kart sahibi kimlik numarası 11 rakam içermelidir
ERR10140
Kampanya sorgusu kullanılan ödeme sistemi tarafından desteklenmemektedir.
ERR10141
Geçersiz Etiketler Formatı.
ERR10142
Tekrar tutarlarının toplamı, tekrarlı ödeme planı toplam tutarına eşit değil.
ERR10143
Tekrarlı ödeme - kart ilişkisi bulunamadı
ERR10144
Geçersiz kampanya formatı.
ERR10145
Tekrarlayan Ödeme Durumu sadece Manually Paid güncellenebilir
ERR10146
Tekrarlayan Ödeme Durumu güncellenemez
ERR10147
Tekrarlayan Ödeme bulunamadı
ERR10148
Tekrarlayan plan durumu yalnızca Aktif veya Inaktif (Pasif) olabilir
ERR10149
Tekrarlanan Planın kartları yoksa aktiv edilemez
ERR10150
Tekrarlı Ödeme Planı ya da herhangi bir Tekrarlı Ödeme bilgisini güncelleyebilmek için öncelikle Tekrarlı Ödeme Plan durumunu güncellemeniz gerekmektedir.
ERR10151
İstek işlem kurallarına uygun değil.
ERR10152
Payment Type should apply to least one of Credit/Debit Cards or Business Cards
ERR10153
Tekrar tutarı sıfırdan büyük olmalıdır
ERR10154
İstek işlem kurallarına uygun değil.
ERR10155
You can enable or disable only the merchants that are on the same group
ERR10156
Belirtilen Ödeme Kuralı bulunamadı
ERR10157
Belirtilen bayı bulunamadı
ERR10158
Bu kod bilgisine sahip bir bayi hali hazırda bulunmaktadır.