İade İşlemi
İade işlemi gerçekleştirmek için öncesinden yapılmış bir satış işlemi olmak zorundadır. İlgili satış işlemi başarıyla gerçekleştirildiğinde Payfull tarafından gönderilen cevap bilgisi içerisinde transaction_id değerine ihtiyacınız olacaktır.

Gerekli parametreler
merchant: ZORUNLU
Payfull hesabınız içerisinde(Ayarlar->Apı Hesapları) tanımladığınız Apı hesabına ait "Üye İşyeri Adı" alanına girilen değerdir.
type: ZORUNLU
İşlem tipi Sale olmalıdır.
language: ZORUNLU
Gelecek olan cevabın dil seçeneğini belirlemekte kullanılır. İki seçenek vardır. en / tr
client_ip: ZORUNLU
İşlemi yapacak kişiye ait IP bilgisi gönderilmelidir.
transaction_id: ZORUNLU
Payfull tarafından üretilip Satış işlemi sonrası cevap bilgisinde geri gönderilir.
total: ZORUNLU
Ödemenin miktarında kuruş değeride belirtilmelidir. Örnek olarak: 10.23 yada 10.00
passive_data: OPSİYONEL
Bu parametre işlem için göndermek ve sonrasında tekrar geri almak istediğiniz herhangi data yada bilgi için oluşturulmuş bir parametredir.
merchant_trx_id: OPSİYONEL
Bu parametre işlem için özgün bir id değeri tanımlamanız ve göndermeniz içindir. Sonrasında üretmiş olduğunuz bu değeri İşlem Durum Bilgisi için kullanmanız gerekmektedir.
hash: ZORUNLU
İşlemin hangi api kullanıcısına ait olduğunu anlamamız ve güvenlik için kullanılan Güvenlik kodu parametresidir. Nasıl oluşturulacağı aşağıda anlatılmış olup sayfanın sağ tarafındaki örnekte php örneği olarak gösterilmiştir.

Güvenlik kodu (hash) değerini oluşturmak için aşağıdaki işlemler sırası ile gerçekleştirilmelidir;

- Bütün parametrelerin oluşturulduğundan emin olun. Her senaryo için Güvenlik kodu (hash) oluşturma işlemi son işlem ve son parametreniz olmalıdır.
- Parametreleri alfabetik olarak A'dan Z'ye sıralayınız.
- Bir string değeri($siraliParametreler) oluşturup teker teker her parametrenizin uzunluğunu ve kendisini yanyana ekleyiniz.
- sha256 hash kodu üretici fonksiyon ile parametrelerinizden oluşturduğunuz ($siraliParametreler) string değerinizi ve Payfull hesabınızda belirlenen "Üye İşyeri Şifresi" ni kullanarak bir Güvenlik kodu üretiniz.
- Parametreleriniz içerisine parametre ismi "hash", değeri ise şimdi oluştuduğunuz Güvenlik kodunu yerleştirerek Api isteğinizi Endpoint Url'inize gönderiniz.

> İstek Örneği

merchant : merchant name
type : Return
language : tr
client_ip: 192.168.1.1
transaction_id: T4U_8d8125d10a_481a77f38
passive_data: just any passive data
hash: 14339MjuG01015018

> Cevap  Örneği

{
“type”: ”Return”,
“status”: 1,
“transaction_id”: ”16252PRtA01010454”,
“ErrorMSG”: ”Success Transaction”,
“ErrorCode”: ”00”,
“passive_data”: ”just any passive data”,
“total”: 1.00,
“currency”: ”TRY”,
“bank_id”: ”Akbank”,
“time”: ”08-09-2016 03:17:44”
}

>  Php Örneği

//API isteğini göndereceğiniz Endpoint URL değeri                      
 $api_url =
'https://yourSubDomain.payfull.com/integration/api/v1';    

                  //Payfull hesabınız içerisinde oluştuduğunuz API hesabına ait "Üye İşyeri Şifresi" değeri.                    
   $merchantPassword = 'your merchant password';  

                     //parametrelerinizi oluşturduğunuz dizi.
                        $params = array(                  
                     "merchant"        => 'your merchant name',
                       "type"            => 'Return',
                       "language"        => 'tr',
                     "client_ip"       => '192.168.1.1 
                     "transaction_id"  =>   'T4U_8d8125d10a_481a77f38',
                      "total"           => '21.39',
                    "passive_data"  => 'write here what you like',                  
     );
                     
                     // Hash kodu üretme yöntemi.        
                        ksort($params);
                     $hashString = "";
                     foreach ($params as $key=>$val) {                             
                      $l = mb_strlen($val);  
                      if($l) $hashString .= $l . $val;
                       }


                       $params["hash"] = hash_hmac("sha256", $hashString, $merchantPassword);
                        // Hash kodu üretilip parametreler arasına "hash" index'i ile eklendi.

                       //curl sürecini başlatıyoruz.
                       $ch = curl_init();
                       curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $api_url);            
                        curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false);
                        curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, false);
                        curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);                                               curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 60);      
                        curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1);  
                        curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, http_build_query($params));

                        //curl için gerekli olan URL değeri ve parametreler hazırlandı ve curl_exec() fonksiyonu ile işlemi başlatıp cevabı $response değerine atıyoruz.                      
                         $response = curl_exec($ch);                    

           $curlerrcode = curl_errno($ch);
           $curlerr = curl_error($ch);              

           //cevabı öğrenmek için print ediyoruz.                      
           var_dump(json_decode($response));