Erp Durumunu Güncelle
Bu istekle, belirli işlem için ERP entegrasyon sonucunu güncelleyebilirsiniz. get_param bu işlem için özel olarak ErpTrx şeklinde değer atanarak belirlenir.

Gerekli parametreler
merchant: ZORUNLU
Payfull hesabınız içerisinde(Ayarlar->Apı Hesapları) tanımladığınız Apı hesabına ait "Üye İşyeri Adı" alanına girilen değerdir.
type: ZORUNLU
İşlem tipi Sale olmalıdır.
set_param: ZORUNLU
Parametre değeri ErpTrx olmalıdır.
language: ZORUNLU
Satış işlemi sonrası gelecek olan cevabın dil seçeneğini belirlemekte kullanılır. İki seçenek vardır. en / tr
client_ip: ZORUNLU
İşlemi yapacak olan kişiye ait IP bilgisi gönderilmelidir.
transaction_id: ZORUNLU
Payfull'dan gelen İşlem No.
sync_status: ZORUNLU
Entegrasyon başarılı ise 1 gönderilmelidir, başarısız ise 0 gönderilmelidir.
sync_message: ZORUNLU
Entegrasyon sonuç mesajı, mesaj boş olabilir.
remote_id: ZORUNLU
Erp veritabanında yeni kayıt oluşturuldu ise kayıt id'si gönderilmelidir, kayıt oluşturulmadı ise 0 gönderilmelidir.
hash: ZORUNLU
İşlemin hangi api kullanıcısına ait olduğunu anlamamız ve güvenlik için kullanılan Güvenlik kodu parametresidir. Nasıl oluşturulacağı aşağıda anlatılmış olup sayfanın sağ tarafındaki örnekte php örneği olarak gösterilmiştir.

Güvenlik kodu (hash) değerini oluşturmak için aşağıdaki işlemler sırası ile gerçekleştirilmelidir;

- Bütün parametrelerin oluşturulduğundan emin olun. Her senaryo için Güvenlik kodu (hash) oluşturma işlemi son işlem ve son parametreniz olmalıdır.
- Parametreleri alfabetik olarak A'dan Z'ye sıralayınız.
- Bir string değeri($siraliParametreler) oluşturup teker teker her parametrenizin uzunluğunu ve kendisini yanyana ekleyiniz.
- sha256 hash kodu üretici fonksiyon ile parametrelerinizden oluşturduğunuz ($siraliParametreler) string değerinizi ve Payfull hesabınızda belirlenen "Üye İşyeri Şifresi" ni kullanarak bir Güvenlik kodu üretiniz.
- Parametreleriniz içerisine parametre ismi "hash", değeri ise şimdi oluştuduğunuz Güvenlik kodunu yerleştirerek Api isteğinizi Endpoint Url'inize gönderiniz.

> İstek Örneği

merchant : merchant name
type : Set
set_param: ErpTrx
language : tr
client_ip: 192.168.1.1
transaction_id: P_F_dcb57c356e_43266fe08
sync_status: 1
sync_message: success
remote_id: 201
hash: e34a9d3aa4312e43cae22573d21edf8d84ee9564

> Cevap Örneği

{
“status”: 1,
“ErrorMSG”: "",
“ErrorCode”: "00",
“data”: []
}

>  Php Örneği

 $api_url =
'https://yourSubDomain.payfull.com/integration/api/v1';    

   $merchantPassword = 'your merchant password';  

                        $params = array(                  
                     "merchant"        => 'your merchant name',
                       "type"            => 'Set',          
                        "get_param"            => 'ErpTrx',

                       "language"        => 'tr',
                     "client_ip"       => '192.168.1.1 
                      "transaction_id"       => 'P_F_dcb57c356e_43266fe08

                     "sync_status"  =>   '1',
                    "sync_message"  => 'success',      
                    "remote_id"  => '12',                  
     );
                     
                        ksort($params);
                     $hashString = "";
                     foreach ($params as $key=>$val) {                             
                      $l = mb_strlen($val);  
                      if($l) $hashString .= $l . $val;
                       }


                       $params["hash"] = hash_hmac("sha256", $hashString, $merchantPassword);

                       $ch = curl_init();
                       curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $api_url);            
                        curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false);
                        curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, false);
                        curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);                                               curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 60);      
                        curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1);  
                        curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, http_build_query($params));

                         $response = curl_exec($ch);                    

           $curlerrcode = curl_errno($ch);
           $curlerr = curl_error($ch);              

           var_dump(json_decode($response));