Kart Kaydı Silme
Bu işlem daha önceden kayıt edilmiş kartın silinmesi için kullanılır. Kart kaydı yapıldığında Payfull tarafından cevap bilgisi içerisinde gönderilen TOKEN değerine ihtiyaç duyulur.

Gerekli parametreler
merchant: ZORUNLU
Payfull hesabınız içerisinde(Ayarlar->Apı Hesapları) tanımladığınız Apı hesabına ait "Üye İşyeri Adı" alanına girilen değerdir.
type: ZORUNLU
İşlem tipi Sale olmalıdır.
set_param: ZORUNLU
Parametre değeri Card olmalıdır.
card_op: ZORUNLU
İki seçenek vardır ekle veya sil. Bu işlem için delete değerini atamalıyız.
user_email: ZORUNLU
Kart sahibi Payfull hesabı içerisinde üye olmalıdır. Böylelikle payful hesabı içerisindeki e-mail değeri bu parametre ile gönderilmelidir.
card_token: ZORUNLU
Payfull tarfından kart kayıt işlemine cevaben gönderilen TOKEN değeri atanmalıdır.
language: ZORUNLU
Gelecek olan cevabın dil seçeneğini belirlemekte kullanılır. İki seçenek vardır. en / tr
client_ip: ZORUNLU
İşlemi yapacak kişiye ait IP bilgisi gönderilmelidir.
hash: ZORUNLU
İşlemin hangi api kullanıcısına ait olduğunu anlamamız ve güvenlik için kullanılan Güvenlik kodu parametresidir. Nasıl oluşturulacağı aşağıda anlatılmış olup sayfanın sağ tarafındaki örnekte php örneği olarak gösterilmiştir.

Güvenlik kodu (hash) değerini oluşturmak için aşağıdaki işlemler sırası ile gerçekleştirilmelidir;

- Bütün parametrelerin oluşturulduğundan emin olun. Her senaryo için Güvenlik kodu (hash) oluşturma işlemi son işlem ve son parametreniz olmalıdır.
- Parametreleri alfabetik olarak A'dan Z'ye sıralayınız.
- Bir string değeri($siraliParametreler) oluşturup teker teker her parametrenizin uzunluğunu ve kendisini yanyana ekleyiniz.
- sha256 hash kodu üretici fonksiyon ile parametrelerinizden oluşturduğunuz ($siraliParametreler) string değerinizi ve Payfull hesabınızda belirlenen "Üye İşyeri Şifresi" ni kullanarak bir Güvenlik kodu üretiniz.
- Parametreleriniz içerisine parametre ismi "hash", değeri ise şimdi oluştuduğunuz Güvenlik kodunu yerleştirerek Api isteğinizi Endpoint Url'inize gönderiniz.

> İstek Örneği

merchant : merchant name
type : Set
set_param: Card
card_op: delete
user_email: demo@gmail.com
card_token: A5NVH5VFTXE3XT3DUTVJMTD
2BR2U7K5LBS2UNOXFTA5W2BII
language: tr
client_ip: 192.168.1.1
hash: 14339MjuG01015018

> Cevap Örneği

{
“status”: 1,
“ErrorMSG”: "",
“ErrorCode”: "00",
“data”: "[]",
}

>  Php Örneği

//API isteğini göndereceğiniz Endpoint URL değeri
$api_url =
'https://yourSubDomain.payfull.com/integration/api/v1';    //Payfull hesabınız içerisinde oluştuduğunuz API hesabına ait "Üye İşyeri Şifresi" değeri.

   $merchantPassword = 'your merchant password';

//parametrelerinizi oluşturduğunuz dizi. 
                        $params = array(                  
                     "merchant"        => 'your merchant name',
                       "type"            => 'Set',          
                        "get_param"            => 'Card',
                        "card_op"         => 'delete',
                       "user_email"        => 'demo@gmail.com',
                     "card_token"       => 'A5NVH5VFTXE3XT3DUTVJMT
D2BR2U7K5LBS2UNOXFTA5W2BII'
                      "language"       => 'tr'

                        );

                     // Hash kodu üretme yöntemi.
                        ksort($params);
                     $hashString = "";
                     foreach ($params as $key=>$val) {                             
                      $l = mb_strlen($val);  
                      if($l) $hashString .= $l . $val;
                       }


                       $params["hash"] = hash_hmac("sha256", $hashString, $merchantPassword);

                       $ch = curl_init();
                       curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $api_url);            
                        curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false);
                        curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, false);
                        curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);                                               curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 60);      
                        curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1);  
                        curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, http_build_query($params));

                         $response = curl_exec($ch);                    

           $curlerrcode = curl_errno($ch);
           $curlerr = curl_error($ch);              

           var_dump(json_decode($response));